Academia-Talen


Voorbeelden


In opdracht van een gemeentelijke sociale dienst heeft Academia Talen een sollicitatiecursus verzorgd voor mensen die door hun beperkte beheersing van het Nederlands gehinderd worden bij het zoeken naar werk. De cursus bestond uit vijf dagdelen. Het programma bevatte de belangrijkste elementen van een sollicitatie. Ook werden verschillende taalproblemen van de individuele deelnemers behandeld.

Academia Talen verzorgt in opdracht van diverse gemeenten individuele inburgeringscursussen, met name (maar niet alleen) voor mensen die een aangepast programma volgen vanwege onregelmatige werktijden, een beperking of andere persoonlijke omstandigheden. Tevens bereiden wij cursisten voor op een gedeelte van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2, als herkansing.
Voor een productiebedrijf verzorgen wij een groepscursus NT2 voor een aantal Poolse werknemers. De lessen zijn gericht op de belangrijkste situaties  binnen en buiten het werk  waarin de deelnemers het Nederlands dienen te gebruiken.

Aan werknemers van een WSW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening) geven wij individuele lessen NT2. De cursussen zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid in diverse werksituaties (schoonmaakwerk, productiewerk, licht administratief werk).
Voor politieagenten verzorgen wij individuele cursussen NT1 (Nederlands voor Nederlandstaligen). De cursussen zijn gericht op het verbeteren van de schrijfvaardigheid en van de rapportagevaardigheid en bestaan meestal uit ongeveer twintig uur individuele les.

Aan cliënten van een afdeling Sociale Zaken geven wij studiebegeleiding bij verschillende opleidingen. Het gaat o.a. om beveiliging, basisboekhouding, het taxipasje, VCA, MBO-opleidingen in de zorg, techniek en administratie. De lessen richten zich op het verbeteren van het begrijpend lezen, het maken van schriftelijke opdrachten, het toezien op de voortgang van de opleiding.

Aan deelnemers aan een penitentiair programma geven wij individuele cursussen alfabetisering, NT2 en NT1, als voorbereiding op (of in combinatie met) werk of een opleiding. Ook verzorgen wij hier individuele alfabetiseringscursussen. Voor verschillende gemeenten verzorgen wij groepscursussen alfabetisering. De groepen bestaan uit ongeveer vijf deelnemers. Doel is sociale zelfredzaamheid en instroom in reguliere NT2-trajecten.