Academia-Talen

Overige cursussen


Bijles bij Academia Talen Roermond

Wij verzorgen bijles voor kinderen van basisscholen.
Bijles betekent bij Academia Talen echt les. De leerkracht legt uit, beantwoordt vragen en geeft instructies. Dit vindt plaats in een rustige leeromgeving, zonder beeldschermen en met een groep van maximaal zes kinderen. Een kleine groep betekent dat rekening kan worden gehouden met wat elk kind nodig heeft.
Aan de hand van een test tijdens een intakegesprek maken we een plan van aanpak. Dat kan een probleem met rekenen, spelling of begrijpend lezen zijn.

Leslocatie: Roermond, Slachthuisstraat 115
Lestijden: donderdag van 15.00 tot 16.00, van 16.00 tot 17.00 en van 17.00 tot 18.00.

De kosten van de bijles bedragen € 15,- per uur (exclusief lesmateriaal).
Voor het lesmateriaal vragen wij een eenmalige bijdrage van € 10,-

Cursus solliciteren voor anderstaligen

Academia Talen organiseert voor gemeenten korte sollicitatiecursussen voor mensen die door hun beperkte taalvaardigheid worden gehinderd bij het zoeken naar werk.

Aan de volgende onderwerpen wordt aandacht besteed:
- verbetering van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid;
- vergroten werkgerichte woordenschat;
- zoeken en analyseren van vacatures;
- opstellen van een (open) sollicitatiebrief en een cv;
- telefonisch informatie vragen over vacatures;
- zich presenteren bij een uitzendbureau;
- een sollicitatiegesprek voeren.

De cursus bestaat uit vijf lesdagen van vier uur. Het aantal deelnemers is maximaal vijf. Een kleine groep betekent dat aandacht kan worden besteed aan de individuele taalmoeilijkheden van elke deelnemer.
Prijs op aanvraag
.

Studeren met individuele begeleiding

Op donderdag en vrijdag kunnen cursisten zelfstandig aan de verbetering van hun taalvaardigheid werken. Tijdens deze dagen is altijd een docent aanwezig die uitleg geeft, corrigeert en adviseert bij de keuze van het oefenmateriaal.

Leslocatie: Roermond, Slachthuisstraat 115
Lestijden: donderdag van 13.00 tot 16.00, vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van vrijdag van 12.30 tot 15.30

De kosten bedragen € 40,- per drie studie-uren (exclusief lesmateriaal).
Voor het lesmateriaal vragen wij een eenmalige bijdrage van € 20,-.

Studiebegeleiding

Volgt u een beroepsopleiding en heeft u begeleiding nodig bij het begrijpend lezen van de lesstof en/of het maken van (stage)verslagen?
Academia Talen geeft studiebegeleiding bij diverse beroepsopleidingen.

Meer weten? Neem dan telefonisch contact met ons. We maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek. Een intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend.