Academia-Talen


Voorbeelden


In opdracht van een gemeentelijke sociale dienst heeft Academia Talen een sollicitatiecursus verzorgd voor mensen die door hun beperkte beheersing van het Nederlands gehinderd worden bij het zoeken naar werk. De cursus bestond uit vijf dagdelen. Het programma bevatte de belangrijkste elementen van een sollicitatie. Ook werden verschillende taalproblemen van de individuele deelnemers behandeld.

Academia Talen verzorgt in opdracht van diverse gemeenten individuele inburgeringscursussen, met name (maar niet alleen) voor mensen die een aangepast programma volgen vanwege onregelmatige werktijden, een beperking of andere persoonlijke omstandigheden. Tevens bereiden wij cursisten voor op een gedeelte van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2, als herkansing.

Wij organiseren individuele cursussen inburgering voor mensen die geen beroep kunnen of willen doen op een lening van DUO. De duur van de cursus (en dus ook de kosten) hangt onder andere af van het beginniveau van de cursist en de tijd die hij of zij beschikbaar heeft voor de studie.

Aan cliënten van een afdeling Sociale Zaken geven wij studiebegeleiding bij verschillende opleidingen. Het gaat o.a. om beveiliging, basisboekhouding, het taxipasje, VCA, MBO-opleidingen in de zorg, techniek en administratie. De lessen richten zich op het verbeteren van het begrijpend lezen, het maken van schriftelijke opdrachten, het toezien op de voortgang van de opleiding.