Academia-Talen
  • Wij houden ons onder andere bezig met:

    voorbereiding Staatsexamen NT2
  • studiebegeleiding
  • alfabetisering
  • inburgering
  • Ook kunt u bij ons terecht als u een van de volgende talen wilt leren:

    Spaans
  • PortugeesWerkwijze


Taal is levend materiaal. Het leren van een taal gebeurt niet alleen door middel van een boek, een les, een computer, uitleg van de grammatica.
Het gebruik van een taal is een handeling en zoals alle handelingen moet ook taal al doende geleerd en verbeterd worden. Onze lessen zijn dan ook gericht op het activeren van cursisten, meer dan op het leren van regels. Taal leer je door het gebruik.

Een taalcursus verzorgen is meer dan oefeningetjes wegwerken. Achter de aandacht die wordt besteed aan de vaardigheden spreken, schrijven, luisteren en lezen ligt een taalkundige analyse van het niveau van een cursist en van de gebieden die verbetering nodig hebben. Het kan daarbij gaan om zinsbouw, het ontwikkelen van het woordbeeld, uitspraak, spelling, het activeren van het passieve vocabulaire, woordvorming, gesprekstechniek.

De lessen worden in kleine groepen of individueel overdag en 's avonds gegeven. Hierdoor kunnen we rekening houden met het niveau, de doelstellingen, het leertempo en het werkrooster van de cursist. Ook ons cursusmateriaal is praktisch en doelgericht.
De lessen vinden plaats in onze vestigingen in Roermond en Weert, maar kunnen ook op andere locaties worden verzorgd.