Academia-Talen

NT2


Staatsexamen NT2

Het Staatsexamen NT2 kent twee programma's: Programma I ligt ongeveer op niveau B1 (volgens het European Framework), Programma II op niveau B2.
Programma I toetst of iemand, wat taalvaardigheid betreft, een baan op MBO-niveau aankan of een beroepsopleiding op dat niveau kan volgen.
Programma II toetst of iemand, wat taalvaardigheid betreft, een functie op HBO- of universitair niveau kan uitoefenen of een opleiding op dat niveau kan volgen. Beide programma's bestaan uit vier onderdelen: spreken, schrijven, luisteren en lezen.

Groepscursussen NT2

Academia Talen organiseert in Roermond en Weert groepscursussen Nederlands op elk niveau. De groepen zijn klein, waardoor wij aan elke deelnemer veel persoonlijke aandacht kunnen geven. Voordat u aan de cursus begint, kunt u tijdens een intakegesprek aangeven wat uw leerdoelen zijn. Ook wordt dan gekeken naar uw beginniveau.

Tijdens deze cursussen wordt aandacht besteed aan de taalvaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven, maar ze zijn ook geschikt voor inburgeraars die nog een of meerdere onderdelen van het Inburgeringsexamen moeten afleggen en hiervoor nog onderricht nodig hebben.Het aantal uren dat iemand nodig heeft om het gewenste leerdoel te bereiken, stellen we vast tijdens een intakegesprek. Zo kan het zijn dat iemand aan een beperkt aantal uren al voldoende heeft om bijvoorbeeld voor het examenonderdeel TGN of KNS te slagen.

Individuele les bij Academia Talen

Individuele lessen kunnen in elk gewenst aantal en voor ons hele aanbod aan talen worden geboekt. Het doel van de lessen en de lestijden worden in overleg met de cursist vastgesteld. Individuele lessen zijn geschikt voor mensen die snel willen leren of die door onregelmatige werktijden niet in staat zijn een groepscursus te volgen. De lessen worden gegeven in Roermond en Weert.

De kosten van de individuele lessen bedragen € 47,- per uur (exclusief lesmateriaal).
Voor het lesmateriaal vragen wij een eenmalige bijdrage van € 20,-.